Thi?t b? x? lý v?t li?u

 

h?i th?m ngay Ho?c g?i cho chúng tôi theo s? 0973 809 519

Mitsubishi Forklift Xe g?p hàng t?m cao OPBH 10N

 • Sàn cabin v?i t?m lót ch?ng tr??t nhìn xuyên th?u ?? ??m b?o an toàn và t?ng kh? n?ng quan sát
 • Kh? n?ng ti?p c?n d? dàng v?i thi?t k? ?? t?o ???c s? tho?i mái, an toàn, hi?u qu? và ??t n?ng su?t c?a khoang v?n hành
 • Tính n?ng Active Sway giúp t?ng tính ?n ??nh và ng?n ng?a s? l?c ng??c c?a cabin
 • Tuy?t v?i cho l?i ?i h?p v?i chi?u cao nâng t?i 11,5m
 • ??c tính nâng Ergo ?? nâng càng lên ? m?t chi?u cao nh?t ??nh m?t cách tho?i mái
 • Tay lái có tr? l?c b?ng ?i?n v?i ?? xoay 360 ?? giúp cho chuy?n ??ng nh? nhàng khi di chuy?n
Nhãn hi?u S?n ph?m Model T?i tr?ng t?i ?a* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe g?p hàng t?m cao
OPBH 10N 1000
*T?i tr?ng ??nh m?c ? chi?u cao nâng tiêu chu?n và tâm t?i tiêu chu?n

 

H?i th?m ngay

?i?n vào chi ti?t liên l?c c?a b?n và truy c?p vào tài li?u qu?ng cáo c?a Mitsubishi Forklift Xe g?p hàng t?m cao c?a chúng t?i.
Xin h?y nh?p tên c?a b?n.
Vui lòng ?i?n tên c?ng ty c?a b?n.
Invalid Input
Vui lòng ?i?n chi ti?t liên l?c c?a b?n.
Vui lòng ch?n brochure b?n c?n.

Mitsubishi Forklift Xe g?p hàng t?m trung OPBL 10N

 • T?c ?? di chuy?n lên ??n 9km/gi? v?i bánh xe ?n ??nh dành cho sàn tr?n tr??t
 • Thanh an toàn h? tr? phía sau
 • Bán kính quay xe h?p giúp c? ??ng trong không gian ch?t h?p
Nhãn hi?u S?n ph?m Model T?i tr?ng t?i ?a* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe g?p hàng t?m trung
OPBL 10N 1000
*T?i tr?ng ??nh m?c ? chi?u cao nâng tiêu chu?n và tâm t?i tiêu chu?n

 

H?i th?m ngay

?i?n vào chi ti?t liên l?c c?a b?n và truy c?p vào tài li?u qu?ng cáo c?a Mitsubishi Forklift Xe g?p hàng t?m trung c?a chúng t?i.
Xin h?y nh?p tên c?a b?n.
Vui lòng ?i?n tên c?ng ty c?a b?n.
Invalid Input
Vui lòng ?i?n chi ti?t liên l?c c?a b?n.
Vui lòng ch?n brochure b?n c?n.

Mitsubishi Forklift Xe g?p hàng t?m th?p OPB 10NE

 • T? ??ng gi?m t?c ?? ? góc ???ng
 • H? th?ng chi?u sáng LED ??c nh?t ?? cung c?p s? an toàn
 • H? th?ng t? ch?n ?oán ?? d? dàng xác ??nh l?i
 • Nâng cao n?ng su?t v?i mô hình g?p t?i t?ng th? 2
 • Nhi?u l?a ch?n cho các càng nâng và lo?i xe nâng ?? ?áp ?ng yêu c?u t?i khác nhau
 • Công ngh? AC m?nh m? có th? v?n chuy?n ??n t?c ?? 12km/gi?
Nhãn hi?u S?n ph?m Lo?i T?i tr?ng t?i ?a* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe g?p hàng t?m th?p
OPB 10NE 1000
*T?i tr?ng ??nh m?c ? chi?u cao nâng tiêu chu?n và tâm t?i tiêu chu?n

 

Enquire now

?i?n vào chi ti?t liên l?c c?a b?n và truy c?p vào tài li?u qu?ng cáo c?a Mitsubishi Forklift Xe g?p hàng t?m th?p c?a chúng t?i.
Xin h?y nh?p tên c?a b?n.
Vui lòng ?i?n tên c?ng ty c?a b?n.
Invalid Input
Vui lòng ?i?n chi ti?t liên l?c c?a b?n.
Vui lòng ch?n brochure b?n c?n.
xổ số trực tuyến sitemap Slotpantip bet365 mobile royalonlinev2ios 918kiss scr888 1xbet live football Alpha88 sbobetslot